Crowdfunding

Er zijn diverse vormen van crowdfunding. In Nederland wordt veel gebruik gemaakt van het crowdfunden van leningen voor het midden- en kleinbedrijf. Het belangrijkste aspect waarmee crowdfunding zich onderscheidt van andere financieringsvormen is het marketingcomponent.
Uw bedrijf krijgt veel exposure dankzij de presentatie via het internet en sociale media, waarbij de investeerders meteen uw belangrijkste ambassadeurs worden.
De financieringsregisseur is zelfstandig coach bij Collin Crowdfund en heeft inmiddels tientallen crowdfundingcampagnes succesvol begeleid.

Voorraadfinanciering

Inkoop van goederen gaat ten koste van de liquide middelen van een bedrijf en is zeer kapitaalintensief.
Voorraadfinanciering maakt het mogelijk om geld dat in uw voorraden is geinvesteerd, ter beschikking te stellen voor financiering van andere middelen.
De financieringsregisseur kent de juiste wegen om uw voorraad te financieren.

Debiteurenfinanciering

Er zijn diverse mogelijkheden om uw debiteuren via factoring te financieren. Een van de mogelijkheden is dat u uw gehele debiteurenportefeuille overdraagt aan een factormaatschappij waarbij er tot 85% van het uitstaande bedrag wordt voorgeschoten. Een andere mogelijkheid is dat u zelf kunt kiezen of, en zo ja, hoeveel facturen u wilt verkopen aan een factormaatschappij. Hierbij ontvangt u tot 96% van het factuurbedrag binnen 24 uur op uw rekening.
Ik help u om de juiste keuze te maken.

Leasing

Voor de financiering van uw bedrijfsmiddelen zijn er allerlei mogelijkheden, waaronder operationele en financiele lease. Lease is een vorm van financieren, bedoeld voor bedrijfs- of transportmiddelen. Met lease is het bedrijfsmiddel van u. Hier staat tegenover dat u gedurende de looptijd iedere maand een afgesproken bedrag betaalt aan rente en aflossing, of een maandelijks bedrag voor de huur. Het verschil hierin wordt bepaald door de leasevorm die u kiest. De looptijd is afgestemd op de economische levensduur van het bedrijfsmiddel.
Met lease hoeft u dus niet ineens het volledige bedrag te betalen voor het bedrijfsmiddel dat u nodig heeft.

Financiering bedrijfsmatig onroerend goed

Ik begeleid u bij het vinden van een financieringsoplossing op maat voor de ontwikkeling van duurzaam vastgoed of voor een belegging in commercieel vastgoed. De financieringsregisseur werkt samen met partijen die uitgebreide kennis over de sector hebben en die u strategische adviezen kunnen geven. Vanuit deze samenwerking, richten wij ons op zowel individueel vastgoed als vastgoedportefeuilles. Of het nu gaat om kleine of grote projecten voor eigen gebruik, verhuurde woningen of bedrijfspanden.

Bankfinanciering

Hoewel banken minder dan voorheen financieringen verstrekken aan het bedrijfsleven zijn zij nog steeds de grootste kredietverstrekkers in Nederland.
Er zijn veel verschillende banken in Nederland, zoals de bekende grote spelers als de Rabobank, ABN Amro en ING. Echter ook minder bekende banken kunnen veel betekenen op het gebied van financiering. Er zijn banken die speciaal voor ondernemers aparte regelingen en financieringsvormen kennen. Ondernemers die een bedrijf willen beginnen hebben vaak, naast eigen geld, een extra startkapitaal nodig. Deze mogelijkheden gelden ook voor bestaande bedrijven, die investeringen doen om het bedrijf verder te ontwikkelen en te laten groeien.
De financieringsregisseur zoekt naar een passende financiering, waarbij vaak een gedeelte van de financiering ook door een bank ingevuld kan worden.

Overnamefinanciering

Als u een bedrijf wilt overnemen zijn er doorgaans meerdere financiers nodig om de volledige overnamefinanciering voor elkaar te krijgen. De financieringsregisseur ‘stapelt’ deze verschillende financieringsmogelijkheden op elkaar om de overname succesvol te kunnen financieren.
Als Registeradviseur Bedrijfsopvolging (RAB) kent de financieringsregisseur het volledige traject om de overname succesvol te laten verlopen.

Meer informatie?

Interesse? Of op zoek naar meer informatie? "Het begint met een kopje koffie"

Bel of mail me

Leon Westmaas Erkend MKB Financieringsadviseur